Home

Skripta psychologie pdf

KATEDRA PSYCHOLOGIE Vybrané kapitoly z psychopatologie PhDr. Otakar Fleischmann, Ph.D. 2011 Skripta vznikla v rámci projektu registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0420 Zefektivnění a inovace výuky psychologie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Uvod do psychologie-skripta. SZ7BP_UvPs - Úvod do psychologie. Hodnocení materiálu: Psychologický ústav -založil Vilhelm Wundt 1879 v Liu-kořeny psychologie ve starověku- starověká medicína ( epos o Gilgamešovi, Homér)-náboženství pracuje jako psychologie s duší, věděli, že se dá měnit vědomí-hladověním, tancem. 3) Sociální psychologie nem ůže být považována za pouhou aplikaci obecné psychologie, protože má specifická témata, která nejsou za člen ěna do obecné psychologie: 1) procesy komunikace, 2) vztah jedince a skupiny, role, postoje, mín ění. Není tedy sporu, že sociální psychologie vychází z obecné psychologie

Základy psychologie I - Mgr. Miroslav Filip, Ph.D Sociální Pedagogika a Volný čas - MUNI BRNO 49 stránek - obsah je selektovaný - nejedná se o copy-paste - vše bylo psáno ručně a vybíráno jen to nejdůležitější. Výpisky z veliké části vycházejí z knížky Psychologie od R. Atkinsonové. Ke všem textům jsou uvedené zdroje (knižní či internetové) Skripta jsou. Kontakt Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie a patopsychologie Žižkovo nám. 5 779 00 Olomouc +420 585 63 520

oblastech nabízí zaměstnavatelům a personalistům pomocnou ruku personální psychologie. Tento studijní materiál vznikl jako podpora pro výuku volitelného předmětu Průvodce personální psychologií a jeho cílem je přiblížit studentům ty oblasti personální práce, v nich psychologie, ale jako málokteré je toto dílo jako celek s to vyvolat zasloužený respekt a vděk za to, že bylo napsáno, nepochybně s velkou akribií, pílí a didaktickým umem. Na rozdíl od známých uþebnic psychologie přináší kniha doc. Plhákové obsáhl Skripta_politologie.zip 87 637 408 10.11.2016 12:23 -a- Skripta_psychologie_1.pdf 13 641 289 10.11.2016 12:23 -a- Skripta_psychologie_2.pdf 8 163 591 10.11.2016 12:23 -a Lenka: Bohužel někteří studenti mají plné úvazky, další pár směn a jiní se válí doma a to v rámci jedné třídy. Pracovní povinnost pro studenty medicíny a jejich proplácení - LF1.CZ: [] [ 16.10.2020 ] Dobrovolníci z řad studentů LF Nabídka zaměstnání [] Vlaďka: No. Tak jako nalijme si čistého vína Aplikovaný marketing Semestrálka.pdf (58,2 kB) Marketing skripta.pdf (1,6 MB) Marketingový výzkum Kompletní skripta.pdf (656,5 kB) Vypracované otázky ke zkoušce Marketing.pdf (185,8 kB) Základy marketingu.pdf (464,7 kB) Aplikační a systematický přehled marketingu.pdf (750,1 kB

Uvod do psychologie-skripta, SZ7BP_UvPs - Úvod do

psychologie celku: celek je víc než suma částí Kognitivní psychologie - modelování psychických procesů Hlubinná psychologie - psychoanalýza - S. Freud, C.G.Jung, A. Adler, E.From lidské projevy=souhra vědomých a nevědomých procesů, význam nevědomí, sexualit Vybrané kapitoly z psychologie sportu - skripta v PDF ke stažení. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. 118 s. 1. ISBN 978-80-210-6859-9. Další formáty: BibTeX LaTeX RI Testové otázky k přijímacím zkouškám na vysoké školy saveSave Skripta Psychologie For Later. rovnovhu, orientaci v prostoru, vysokou rove flexibility a vbornou svalovou koordinaci. akrobatick skoky na lych, skoky do vody, gymnastika, krasobruslen Brno: PdF MU, 2003 3 Psychologie je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění, včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí. Plháková, 2003, s. 15. Psychologie chce porozumět chování, prožívání a jednání lidí, předvídat je a pomoci je formovat. Gillernová, 1992, s.5

Skripta k předmětu Psychologie obecná a osobnosti: studiu kognitivní psychologie. V obou kapitolách budeme vycházet zejména z knihy Roberta J. Sternberga: Kognitivní psychologie (2009), protože kvalitn ě a p řehledn ě shrnuje aktuální poznatky a výsledky. skripta psychologie plháková alena. za 2 banány Jak to funguje? Máš nedostatek banánů ? Jak na ně? banány získáš za aktivitu na webu: vytvoř materiály, testy nebo hodnocení vyučujících. Za získané banány pak stáhneš další materiály nebo je vyměníš za dárky. Více. Skripta socialni_psychologie. SZ7BP_SoPs - Sociální psychologie. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. 1. přednáška: Setkání člověka s kulturou ( sociálním prostředím) 3. 10. 2007 Časný věk= od narození člověka do batolecího věku. K. Horney- jestli že se dítě tohoto věku.

Základy Psychologie I - PDF MUNI - Vytvořená skripta

Skripta a studijní opory - Katedra psychologie a

Psychologie učení a vzdělávání . Jedná se o velmi stručná skripta k předmětu psychologie učení a vzdělávání, která se zaměřuji na základní charakteristiku těchto dvou oblastí, na metodiku jejich zvládnutí a postupy Vybrané kapitoly z psychologie sportu Skripta v PDF ke stažení. doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D., PhDr. Miroslav Sližik, Ph.D. Vybrané kapitoly z psychologie sportu. Portál; Skripta v PDF ke stažen Název: Psychologie sociální a osobnosti Rok a místo vydání: 2014, Hradec Králové Vydání: první Náklad: 100 ks Recenzoval: Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D. Publikace je neprodejná. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036 Psychologie je třísemestrový předmět vedený formou přednášek (nepovinné) a seminářů. Na seminářích je v každém semestru požadováno odevzdání seminární práce, téma se vybírá z předloženého seznamu, ale není problém si s vyučujícím domluvit téma jiné, vlastní.Není povolena žádná absence,možnost nahrazování po domluvě s vyučujícím

Soubory ke stažení 1 - Podpůrné studijní stránk

 1. Charakteristika pedagogické psychologie [upravit | editovat zdroj]. Pedagogická psychologie je hraniční vědecká disciplína (čerpá poznatky z psychologie a pedagogiky) zkoumající zákonitosti výchovně vzdělávacího procesu.. Ladislav Ďurič charakterizuje pedagogickou psychologii jako vědu o psychologických zákonitostech permanentního a cyklického procesu vzdělávání a.
 2. Obecná psychologie: psychika, vědomí, nevědomí, učení, paměť, myšlení, motivace, emoce, a další témata z obecné psychologie
 3. Zážikové pedagogika a psychologie sepsala Zuzka O. strana 1 z 1 Zážitková pedagogika - výchova prožitkem je to vlastně sebe výchova, proto to funguje na dospívající a dospělé. Jediné co můžeme udělat, je lidi inspirovat. Nabízíme program a účastníci si z toho vezmou, co potřebují
 4. SKRIPTA VZDĚLÁVACÍ KURZ SEBEOBRANY Zpracoval: Ing. Milan HAŠKA, Ph.D. JUDr. Karel MEIXNER, CSc. Mgr. Alena BENDOVÁ Mgr. Dita FRYAUFOVÁ Lektoři: Aleš ROTH, Miroslav VIČAR Vytvořeno v rámci projektu ESF CZ.1.07/3.2.04/02.0044 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraj

Tato skripta jsou svým způsobem průkopnickým počinem, a to přinejmenším ze dvou důvodů. Za prvé, týkají se disciplín, které nejsou v České republice plně etablovány, resp. jednotně pojímány: školní pedagogiky a školní psychologie. Za druhé, integrují školní pedagogiku a školní psychologii předpokladem studia předmětu Psychologie osobnosti a sociální psychologie, ke kterému jsou určena tato skripta. Obecné zákonitosti vnímání nebo pozornosti se uplatňují i při sociální percepci. Tedy v tom, jak vnímáme jiné lidi, některé z chyb, kterých se dopouštíme při komunikac Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie - skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi Řeč - artikulace, skladba, slovní zásoba, obsah sdělení, sociální užití řeči, neurotický mutismus, zajímavé výroky. Formální stránka řeči může svědčit o drobné neurologické

Materiály ke stažení - LF1

Skripta :: Moje studijní materiál

Vybrané kapitoly z psychologie sportu - skripta v PDF ke

Zájmový kurz, určený všem, kteří se zajímají o problematiku člověka očima psychologie. Přednášky předkládají základní orientaci v oboru psychologie a zaměřují se na vybraná témata ze základních a teoretických psychologických disciplín (např. osobnost a její poznávání, poruchy osobnosti, motivace lidského chování, učení a paměť v životě člověka) a. Výcuc ze skript Psychologie osobnosti a sociální psychologie - učila jsem se z tohoto, zkouška za 1 Teorie ke zkoušce - dle skript, EPE07E - Psychologie osobnosti, sociální psychologie - ČZU - Provozně ekonomická fakulta - unium.c Skripta. E-shop Technické univerzity v Liberci » Kategorie » Skripta práce ve speciální pedagogice 76.00 Kč Vývoj.psych.pro obor spec.ped.-Vychovatelství 111.00 Kč Vývojová psychologie pro obor speciální pedagogika předškolního věku 135.00 Kč ADD/ADHD v kontextu poruch chován. 2. 12. Informace o omezení provozu vrátnic PdF ve dnech 28. 12. 2020 - 31. 12. 2020 a 2. 1. 2021 . Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás informovat o omezení provozu vrátnic v budovách Poříčí 9 a Poříčí 31

Psychologie jak se dostat na vysokou (skripta) pdf

Uloz.to is the largest czech cloud storage. Upload, share, search and download for free. Credit allows you to download with unlimited speed Webové stránky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Přijímací řízení 2021/2022. Opatření děkanky č. 11/2020, jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zahájením výuky v akademickém roce 2021/202 Klinická psychologie (KPT) Komunikace (KOM) Komunikace ve zdravotnictví (KOMT) Lékařská biofyzika a radiologie (BFR) Lékařské přístroje a zařízení (LPZ) Medicínská terminologie (LAT) Metodologický seminář k bakalářské práci (SBC) Mikrobiologie a imunologie (MIK) Multikulturní ošetřovatelství (MOS

Materiál skripta psychologie - Primát

 1. Ulož.to je v Čechách a na Slovensku jedničkou pre slobodné zdieľanie súborov. Nahrávajte, zdieľajte a sťahujte zadarmo. S kreditom aj neobmedzenou rýchlosťou
 2. 2 OBSAH 1. Úvod do dějin hudby 3 1.1 Dějiny hudby jako vědní obor 3 1.2 Literatura k dějinám hudby 3 1.3 Periodizace dějin hudby 3 2. Pravěká a starověká hudba 6 2.1 Pravěk 6 2.2 Starověké mimoevroé kultury 7 2.3 Starověká hudba antická 8 3
 3. Základy obecné a vývojové psychologie pro učitele SŠ a mistry OV: Ivan Pavlas: Rok: 1994: učební texty, skripta, výukové programy, příručky: Základy obecné a vývojové psychologie pro učitele SŠ a mistry OV: Ivan Pavlas: Rok: 1994: učební texty, skripta, výukové programy, příručky: Zájmy, jejich rozvoj a dynamika při.
 4. psychologie. 18. Motivace II. Stimulační motivy. Teorie optimální úrovně aktivace, potřeba proměnlivých podnětů, snaha vyhledávat neobvyklé zážitky. Solomonova teorie protikladných procesů. 19. Motivace III. Komplexní teorie motivace: Teorie pudů, Murrayho teorie potřeb
 5. Psychopatologie je jednou ze základních disciplín psychologie zabývající se duševními poruchami, psychickou tísní a abnormálním či maladaptivním chováním.Termín se nejčastěji používá v psychiatrii, v níž se patologie vztahuje k symptomům a průběhu nemoci.. Zabývá se otázkami normality a abnormality lidské psychiky.Otázky typu Jaké je pojetí normy v.
 6. Vybrané kapitoly z psychologie sportu - skripta v PDF ke stažení BLAHUTKOVÁ Marie SLIŽIK Miroslav Učebnice Rok: 2014, druh: Učebnice. 2013. Factor analysis of subjective psychological experiences and states of football referees VOBORNÝ Jiří.

Skripta socialni_psychologie, SZ7BP_SoPs - Sociální

 1. Vybrané kapitoly z psychologie sportu - skripta v PDF ke stažení. Title in English: Selected Chapters from Sports Psychology - University textbook [PDF] Authors: BLAHUTKOVÁ Marie SLIŽIK Miroslav MU Faculty or unit: Faculty of Sports Studies Citation: Description.
 2. 8 pocházejí z prostředí sociální exkluze, které není dostatečně podnětné a v mnoha případech je také kulturně či jazykově odlišné, s jinými hodnotami, tradicemi, životním stylem, nastupuj
 3. Psychologie Marie Vacínová Dobromila Trpišovská Marie Farková vydala Univerzita jana Amose Komenského,praha 2008 ISBN 978-80-86723-47-1 vydání I. uplně nové a Cena Dohodou. opakuji cena pouze podle Dohody., prodám, na prode

Skripta v PDF ke stažení teorie sportovního tréninku i sportovní psychologie. Dokonalé pochopení principů tréninkového procesu vychází ze znalosti struktury sportovního výkonu, která je obecně popsána v první části a obsahuje i filosofický pohled na tuto problematiku. Ve druhé, aplikované části, jsou podrobně. Kategorie Učebnice, skripta - VŠ bazar. Vybírejte z 2 261 inzerátů. Prodejte snadno a rychle na Bazoši. Přes půl milionů uživatelů za den. Najděte co potřebujete ve Vaší kategorii PDF. 365 K č 310 Kč-15 %. Ihned ke stažení Dlouhodobě působí na katedře psychologie FF UP - kde přednáší základy anatomie a fyziologie, neurofyziologii a psychopatologii obecnou a speciální a v rámci UP vyučuje také psychopatologii, otázky zdraví a nemoci, psychosociální výcviky a studenty Univerzity třetího věk Preprimární výuka (ISCED 0), psychologie a vývoj dítěte: Podklady: Přednesená přednáška - Z. Stýblo, V. Polák si můžete jako pdf - prezentaci prohlédnout zde. Podrobnosti k obrazové prezentaci naleznete v textu přednášky. přednášku ze sportovních staveb (přednáší prof. A. Navrátil) nahrazují skripta.

Skripta Vybrané kapitoly z psychologie a pedagogikyÿ jsou určena zejména účast-níkům doplňujícího studia na Vojenské akademii v Brně, mohou však sloužit i jako vhodný výchozí studijní materiál pro všechny, kteří chtějí blíže poznat průběh a vý-sledky aktivit, spjatých s rolí učitele ve výuce psychologie. Mentalita je kategorie vztahová, proto neexistuje jediná či jednotící mentalita, ale celá škála kvalitativně a obsahově odlišných mentalit, které je třeba analyzovat v těch společenských dimenzích a podmínkách, v nichž vznikly Psychologie-pokládá učení za obecný jev a vymezuje jej jako změny chování v psychických a charakterových vlastnostech, které vznikají na základě přizpůsobování jedince k proměnlivým životním podmínkám v závislosti na výsledcích jeho jednání. Gnozeologie-je nauka o lidském poznání. Zkoumá poznání jako subjektivn

zÁklady vÝvojovÉ psychologie eva zacharovÁ cz.1.07/2.2.00/29.0006 ostrava, prosinec 201 5. Populační dynamika Teritorialita jako nejzřejmější projev konkurence u živočichů nabývá mnoha podob, od agresivního chování s cílem uhájit si teritorium a partnery fyzickou silou, která může vést až ke smrtelným zraněním (např. rypouš sloní (Mirounga leonina)), po různé nekonfliktní projevy včetně vokálních projevů (ptačí zpěv, stridulace hmyzu)

znatků z psychologie, sociologie i pedagogiky, ale také z disciplín dalších. V tom, jak a co říkáme, jak se chováme, co děláme þi neděláme se od-ráţí náš vztah k lidem a ke světu. Lidé jsou pro nás jakýmsi sociálním zrca-dlem, v němţ se vidíme. Pokud na našem pomyslném zrcadle vznikno Husitská teologická fakulta. Univerzita Karlova. Pacovská 350/4. P.O.BOX 56. 140 21 Praha 4. Telefon: +420 222 539 200 Otevírací doba fakulty: všední dny: 7:30-18:0 Studia paedagogica přinášejí původní příspěvky týkající se vzdělávání, výchovy a učení ve všech sférách života společnosti. Jde o stati teoretického, ale především empirického charakteru Pdf soubory jsou zabezpečeny proti hotlinku - přímému stažení souboru pdf z jiných webů. Proto odkazujte na určitou stránku, kde se příslušná kniha nachází, nikoliv na soubor pdf! Pro vyhledání titulu použijte seznam autorů nebo seznam titulů, případně integrovaný vyhledávač google 5. prosinec 2020 — V tento den se koná 0 akce:; Všechny události > © 2020 Pedagogická fakult

Úvod do studia psychologie - skripta / Skripta / Zadani

Skriptá na predaj Kniha 51 51 Mátel, Schavel, Mühlpachr, Roman Aplikovaná etika v sociální práci 10,50 DV Kniha 52 52 Matulay, Božik, Valach O etnických Rómoch žijúcich na Slovensku v osídleniach na nízko Schopnosti a dovednosti. V psychologii se schopnosti obecně vymezují jako souhrn předpokladů jednotlivých duševních funkcí k určité činnosti (vyřešení problému, orientace v situaci a odpovídající reagování na její podmínky atd.) Komentáře . Transkript . skripta pdf

Prípona.pdf: Typ skriptá: Stiahnuté 71 x: Veľkosť 0,5 MB: Jazyk slovenský: ID projektu 2066: Posledná úprava 16.09.2016: Zobrazené 3 944 x: Autor: Pokud uvidíte obrázků méně, skripta uložená na nedostupném serveru nepůjsou stáhnout a bude třeba vyčkat až server opět poběží. Upozornění: pokud to není výslovně uvedeno, skripta nejsou autorizována přednášejícími Formát: pdf. Objednat e-knihu . Řekli o knize: Previous Next Psychologie ovlivňování je zábavná a poutavě napsaná kniha plná příkladů a hlavně zkušeností z praxe. Nečekejte žádnou nudnou příručku nebo snad vědecká skripta! Oceňuji, že Vít dokáže i přes svou odbornost mluvit jazykem srozumitelným pro běžného.

Skripta a učebnice - VŠTVS Palestr

Katedra psychologie Kompendium spisovného jazyka českého pro studující ISBN: Skripta vznikla v rámci projektu Zkvalitňování podmínek pro vzdělávání učitelů na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v kombinované formě studia. znalosti psychologie obecné, psychologie osobnosti, klinické psychologie a historie psy-chologie. Při přijímacím řízení z oboru psychologie se můžete setkat i s otázkami, které se týkají biologie člověka s důrazem na neurologii, neurofyziologii a systémy hormonální regulace Prodám skripta MZLU v Brně: Dlouhá, Pavlíčková - Základy psychologie, Machala - Operační analýza a modelování (část II - Modelování), Janků, Mrázková, Plechatý - Právo I, Janků - Právo I praktická cvičení. Zvlášť, cena 20 Kč / ks. Cena v KČ: 20,Brno. Inzerát již není platný Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Poříčí 9, 603 00 Brn

Fakultní knihovna v centru Prahy. Bohatý knižní fond, množství elektronických zdrojů, pravidelné výstavy, denní tisk a časopisy. Těšíme se na vás Psychologie grafiky v marketingu; Tvorba www stránek. Tvorba a správa webu - HTML I; Tvorba a správa webu - HTML II; Joomla! redakční systém; SEO - optimalizace www stránek; Sociální sítě pro drobné podnikatele; Správa PPC kampaní základní; Správa PPC kampaní pokračovací; Programování. Visual Basic - MS Excel; Visual Basic. Skripta a studijní opory. Read more. 4. vydání, 2017, 422 stran, 978-80-86705-74-3 Vydavatel: Jazykové kurzy Nepustil s.r.o

Skripta ku předmětu Úvod do psychologie / Skripta / Zadani

DocnbspPhDrnbspZdeněk MlčáknbspPhD Katedra psychologie Oficiální internetové stránky Ostravské univerzity. Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. učební texty, skripta, výukové programy, příručky psychologie studuje i internalizaci norem a problematiku konformity. Od roku 1925, kdy Emory S. Bogardus vytvořil škálu sociální vzdálenos-ti, rostl zájem o problematiku postojů a jejich měření. Postoj lze defi-novat jako názor či připravenost k akci ve vztahu k určitému problému skripta - skripta pdf mu brno - pedagogika - odborná lékařská literatura, lékařské knihy, fonendoskopy, skalpely, pinzety, modely zubů, dentální nástroje, literatura pro studenty lékařských fakult, prodej odborné literatur Literatura: Česká literatura 90. let 19. století (buřiči) - výukový list 16/27. Výukový list systematickou a přehlednou formou charakterizuje literární tvorbu českých buřičů na přelomu 19 Tato kniha je pokusem o celostní pohled na Shakespearovu dobu. Je rozdělena do čtyř částí - Lidé a společnost, Každodenní život, Imaginace, mentalita, řeč a portrétní galerie Kdo byl kdo. Martin Hilský téměř třicet let pracoval nejen s texty Shakespearových her a básní, ale také s kontexty jeho doby. Souběžně s překlady postupně vznikala i kniha Shakespeare a.

ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele . Praha: Portál, 2001. ISBN 80­7178­463­X. České vzdělání a Evropa, Strategie rozvoje lidských zdrojů v České republice při vstupu do Evroé unie . Program Phare, projekt č. CZ 9405­01­03­01 skripta - lfmu brno - odborná lékařská literatura, lékařské knihy, fonendoskopy, skalpely, pinzety, modely zubů, dentální nástroje, literatura pro studenty lékařských fakult, prodej odborné literatur

Obecná psychologie / Skripta / Zadani-seminarkyPsychologie v práci s lidmi / Skriptá / Zadania-seminarkyAplikovaná sociální psychologie - studijní text proTeórie osobnosti / Skriptá / Zadania-seminarkyDidaktika Informatiky II / Skripta / Zadani-seminarky

Výčet znaků dolního pásma, jimiž se v písmu projevuje sexualita Obraz sexuality člověka najdeme především v oblasti dolní zóny (která obecně souvisí s tím, co je v nás pod hranicí vědomí - symbolicky v písmu to, co se nachází pod linkou).Sexuální pud se však u některých lidí manifestuje jako zvýšená touha po uznání nebo majetku (hovoříme o sublimaci libida) 2 Motto:. Každý vychovávate ľ potrebuje k správnemu splneniu svojej úlohy aj jasné uvedomenie si histórie. (Theodor Litt)1. Predmet a úlohy dejín pedagogiky Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP navazuje na skripta Michala Miovského (2004), která vycházela z naléhavé potřeby studentů i pedagogů opírat se při zpracování a vedení kvalifikačních prací o jednotné požadavky a normy. Přestože od vydání Miovského textu uběhlo teprve sedm let, objevily. Skripta Průvodce psychologií osobnosti a sociální psychologií pro distanční studium - 114,- Kč Základní informace o předmětu Psych. os. a soc. ps. Podrobnější informace o předmětu Psych. os. a soc. ps. - PAEK - EPE71E Ke stažení Psychologie-Sekce_1-moodle.pdf (1457272) Psychologie-sekce_2-moodle.pdf (2133825) Psychologie-sekce_3-moodle.pdf (997017) Psychologie.zip (737 KB. Pedagogika zkoumá cíle, úkoly, metody a prostředky výchovy a vzdělávání z hlediska co nejefektivnějšího formování osobnosti, psychologie zkoumá a analyzuje zákonitosti lidské psychiky, psychické jevy, základní funkce, procesy a vývojové etapy lidské psychiky, napomáhá pedagogice lépe poznávat objekt výchovy Stojan, M. Základní pedagogické kategorie. Brno: PdF MU, 1998. 13 Seminář k úvodu do pedagogiky a základům pedagogického myšlení - 1 - Obecná pedagogika SZ7BP_UvPs - Úvod do psychologie - Skripta pyschologie; SZ7BP_UvPs - Úvod do psychologie - Uvod do psychologie-skripta; TE2BP_MTDR - Materiály a technologie - dřevo a plasty.

 • Doppio delonghi.
 • Neymar goals.
 • Domácí násilí statistiky 2018.
 • Japonský tatér.
 • Baby doll bath.
 • Susene citrony recept.
 • Podlahy do kuchyně dlažba.
 • Měrné skupenské teplo varu dusíku.
 • Mexická restaurace kladno hacienda.
 • Rajská omáčka z rajčat bez masa.
 • Sniper hra.
 • Nové rozvody elektřiny v bytě.
 • Konferenční stolek sklo kov.
 • Klíčení čajovníku.
 • Egres na kraji lesa.
 • Skvrny na kůži od slunce.
 • Jason statham jack oscar statham.
 • Vrtací kladivo nebo příklepová vrtačka.
 • Poranění bérce.
 • Územní samospráva české republiky se člení.
 • Sopečné zemetrasenie.
 • Ministáty evropy.
 • Pohádkové příběhy nivea čenda.
 • Frontální oblačnost.
 • Dopravní značky prodej.
 • Grease musical.
 • Somálští piráti video.
 • Ms ve sjezdovém lyžování.
 • Rovnoramenný trojúhelník příklady.
 • Tričko anglicky.
 • Vrstevnice litomyšl.
 • Restaurace jablonec nad nisou.
 • Země a národnosti v němčině.
 • Rovnoramenný trojúhelník příklady.
 • Práce u filmu praha.
 • Noční můra v elm street 4.
 • Fotografujeme.
 • Vysledky studentskych voleb 2019.
 • Burj khalifa zkušenosti.
 • Korýši v gastronomii.
 • Mražené krevety cena.