Home

Chko bílé karpaty mapa

Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty byla zřízena výnosem Ministerstva kultury ČSR č.j.17.644/80 ze dne 3.11. 1980. Jejím řídícím orgánem je Správa CHKO. Bílé Karpaty představují mimořádnou oblast mezi našimi velkoplošnými chráněnými územími. Celá oblast, byla po mnoho staletí kultivována člověkem CHKO Bílé Karpaty. Přírodní památka Po načtení mapy se zobrazí základní mapa ČR v měřítku 1: 5 000 000 Posouvání mapy a) pomocí myši klikněte do mapy levým tlačítkem, tlačítko držte a současně posouvejte pomalu mapu v požadovaném směru. Jakmile dosáhnete místa, které chcete zobrazit, pusťte tlačítko na. CHKO Bílé Karpaty. Přírodní památka Region : Střední Morava Oblast : Slovácko a Bílé Karpaty. Mezi našimi velkoplošnými chráněnými územími představují Bílé Karpaty zcela mimořádnou oblast, protože byla po mnoho staletí kultivována člověkem. Mapa - základní mapové podklady uzpůsobené k přehledné. Bílé Karpaty, mapa Bílých Karpat, Bílé Karpaty - mapa online, rozhledny, chaty, hrady a skály, turistické trasy a tipy na výle

RP Správa CHKO Bílé Karpaty

Geomorfologie. CHKO Bílé Karpaty se nachází v sousedících geomorfologických celcích Bílé Karpaty a Vizovická vrchovina.Jejich nadřazenou jednotkou je geomorfologická oblast Slovensko-moravské Karpaty. Geologie. Z geologického hlediska se jedná o flyšové pohoří s převahou pískovců, slepenců a jílovců z období paleocénu až spodního eocénu CHKO Bílé Karpaty. Jedinečná Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty, která byla vyhlášena v roce 1980 na území s rozlohou 746,87 čtverečních kilometrů, je turisticky velice vyhledávanou a navštěvovanou oblastí. Správa CHKO Bílé Karpaty sídlí v Luhačovicích Centrální části pohoří jsou chráněny ve slovenské Chráněné krajinné oblasti Biele Karpaty, na kterou pak na české straně navazuje česká CHKO Bílé Karpaty. Mezi nejnavštěvovanější pozoruhodnosti patří Vršatecká bradla, Červený Kameň, Lednický hrad či unikátní květnaté louky Ředitelka regionálního pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty; jméno: specializace: mobil: pevná linka Ing. Jiřina Gaťáková: ředitelka: 723 174 76 AOPK ČR >> Mapa webu Mapa webu. Hlavní menu. O AOPK ČR RP SCHKO Bílé Karpaty; RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj; Bilanční studie podzemních vod na území CHKO Litovelské Pomoraví.

CHKO Bílé Karpaty - mapa

Správa CHKO Bílé Karpaty usiluje o záchranu nejen PR Kútky, ale i celého ekosystému zdejších lesů, a to jak legislativně (omezení vstupu zvěře na území PR podle § 66 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; návrh na snížení počtu spárkaté zvěře), tak praktickými opatřeními (vyplocení části PR) Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: 5 přírodních rezervací 3 přírodní památky 16 evroy významných lokalit: Jiné údaje: Chráněná krajinná oblast se rozkládá na území Středočeského a Plzeňského kraje. Území chráněné krajinné oblasti se člení do 4 zón odstupňované ochrany přírody CHKO Bílé Karpaty. Bílé Karpaty; ZO ČSOP Bílé Karpaty Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Bílé Karpaty ; VIS Bílé Karpaty Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.. CHKO Bílé Karpaty. Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty se rozkládá na území Zlínského a Jihomoravského kraje, okresů Uherské Hradiště, Zlín a Hodonín na celkové výměře 71 500 ha. Byla vyhlášena v roce 1980

Bílé Karpaty - Chráněné krajinné oblasti - Zvláště

Pro Regionální pracoviště správy CHKO Bílé Karpaty zabezpečuje práci s veřejností a ekoporadenství Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. Činnost střediska doplňují další nevládní organizace po celém území Bílých Karpat.Patří k nim především ZO ČSOP Bílé Karpaty, Přírodovědný klub v Uherském Hradišti, Informační středisko pro. Biele Karpaty - oficiálna stránka správy CHKO. oficiálna stránka správy CHKO. oficiálna stránka správy CHKO. Hlásenie poranených chránených živočíchov: Vyšlo nové číslo časopisu Bílé Biele Karpaty č. 2/2020. 27. novembra 2020. Skončila sa sezóna pasenia. 25. novembra 2020. Kategórie článkov CHKO Třeboňsko; CHKO Lužické hory; CHKO Jizerské hory; Krkonošský národní park; CHKO Český ráj; CHKO Kokořínsko - Máchův kraj; CHKO Broumovsko; CHKO Orlické hory; CHKO Železné hory; CHKO Žďárské vrchy; CHKO Moravský kras; CHKO Pálava; NP Podyjí; CHKO Jeseníky; CHKO Litovelské Pomoraví; CHKO Bílé Karpaty; CHKO. CHKO Bílé Karpaty zasahuje do okresů Hodonín, Uherské Hradiště a Zlín. Jestli vás bere architektura, tak povinnou zastávku máte v Luhačovicích, kde si projděte stavby fenomenálního Dušana Jurkoviče. Navíc je v tomto lázeňském městečku nádherně pohodová atmosféra

Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: 2 národní přírodní památky, 11 přírodních rezervací, 11 přírodních památek: Jiné údaje: Oddělení Správa CHKO Český ráj vykonává státní správu také na území národních přírodních památek Bozkovské dolomitové jeskyně a Strážník Správa CHKO Biele Karpaty Zriadená Vyhláškou bývalého MK SSR č. 111/1979 Zb. zo dňa 12. júla 1979 v znení Zákona NR SR č. 287/1994 Z.z. novelizovaná Vyhláškou MzP SR č. 396/2003 Z.z. zo dňa 28.augusta.200 Důvodem vyhlášení CHKO Beskydy byly její výjimečné přírodní hodnoty, zejména zbytky původních pralesovitých lesů s výskytem vzácných karpatských živočichů a rostlin. Pozoruhodné jsou také druhově pestré louky a pastviny, unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy

 1. Mapa CHKO Bílé Karpaty Razilka smrdutá se vyskytuje pouze na několika lesních lokalitách v okolí Brumova. Hnědenec zvrhlý patří na území CHKO k nejvzácnějším lesním orchidejím. Tesařík alý je klenotem místních bučin
 2. CHKO Bílé Karpaty leží na jihovýchodní Moravě v územní správě Zlínského a Jihomoravského kraje. Existenci CHKO je dotčeno celkem 81 obcí či katastrálních území, z nichž 38 leží celou svou katastralní hranicí uvnitř CHKO, zbylých 43 částí svého k.ú
 3. Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty zřízená 3. listopadu 1980 se rozkládá na území Hodonínska, Uherskohradišťska a Zlínska. Hodnoty Bílých Karpat si však uvědomovali místní znalci a odborníci již před tímto datem, poznamenala ředitelka Správy CHKO Bílé Karpaty Jiřina Gaťáková
 4. Správa CHKO Třeboňsko . O Správě CHKO Třeboňsko; Chráněná příroda ve správě CHKO Třeboňsko; Státní správa; Péče o přírodu a krajinu; Monitoring; Pro návštěvníky; Charakteristika oblasti; Mapy CHKO . Přehledová mapa; Zonace; Maloplošná zvláště chráněná území; Památné stromy; Natura 2000; Územní.
 5. CHKO Bílé Karpaty leží v územní správě Zlínského a Jihomoravského kraje. Existenci CHKO je dotčeno celkem 81 obcí či katastrálních území, z nichž 38 leží celou svou katastrální hranicí uvnitř CHKO Pro snazší život na česko-slovenské hranici se obce sdružují do mikroregionů
 6. sídlo: Trocnovská 2, 702 00 Ostrava pracoviště Ostrava, tel: 596 133 673(4) pracoviště Studénka, tel: 556 455 055 email: poodri@nature.cz ID DS: bv4dyv

CHKO Bílé Karpaty náleží geologicky Západním Karpatům, které jsou součástí středoevroých alpid. Základním znakem oblasti je členitost povrchu s velmi kolísavou amplitudou reliéfu, sklonitostních poměrů území a nadmořských výšek CHKO Bílé Karpaty: Bílé Karpaty vzniklé vyvrásněním z mořských sedimentů byly vyhlášeny chráněnou krajinnou oblastí výnosem MK ČSR v roce 1980. Bílé Karpaty tvoří nejzápadnější část karpatského horského systému. Více informací naleznete v našem článku CHKO Bílé Karpaty byla zřízena výnosem ministerstva kultury ze dne 3. listopadu 1980. Celková rozloha CHKO byla původně 715 kilometrů čtverečných, skutečná výměra je v současnosti 746,6 kilometrů čtverečných. Rozkládá se na území Hodonínska, Uherskohradišťska a Zlínska CHKO v kraji jsou Beskydy, Bílé Karpaty a další desítky přírodních rezervací, národních nebo přírodních památek. Významnost kraji dodává působnost vysokých škol a cestovní ruch pro zimní i letní vyžití (Pustevny, Velké Karlovice, Chřiby nebo Hostýnské vrchy, ale i cyklostezky). mapa Zlínský kra

Od roku 2008 je v návrhu zřízení CHKO Soutok (soutok Moravy a Dyje) c) Národní přírodní rezervace. jedinečné přírodní ekosystémy s přirozeným reliéfem a geologickou skladbou, ojedinělé svou strukturou, zachovalostí a význačnými přírodními fenomén Nové číslo časopisu Bílé - Biele Karpaty 2/2020 je právě v prodeji! Téma: Rok orchidejí, Lesní školka, Moštujeme 20 let, Tesařská dílna, 40let CHKO; celobarevný, 24 stran + 4 obálka . 25. 11. 202 v souvislosti s nařízenými hygienickými opatřeními budou dočasně změněny úřední hodiny AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les v Mariánských Lázních a Karlových Varech. Úřední hodiny od 12. 10. 2020 do odvolání: Pondělí 10 - 15 hod. Středa 10 - 15 hod

Bílé Karpaty / mapa - outdoor web Treking

Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty - Wikipedi

Centrální části pohoří je na slovenské straně chráněna v Chráněné krajinné oblasti Biele Karpaty a na straně České republiky v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.. Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty byla zřízena 3. listopadu 1980.Celková rozloha chráněné oblasti je 715 čtverečních kilometrů a leží v nadmořské výšce 175 - 970 m Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují. Tel: +420 951 424 820-39. E-mail: broumovsko@nature.c

Bílé Karpaty - horský web Treking

Zonace CHKO. Na území chráněné krajinné oblasti jsou vymezeny 4 zóny odstupňované ochrany přírody. Podrobnější režim využívání je součástí Plánu péče o CHKO JH.. Mapa zonace je k dispozici ke stažení ve formátu pdf (4,4 MB).. I. zón Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. Věděli jste, že Bílé Karpaty jsou společným dílem člověka a přírody? Těší nás, že vás můžeme doprovázet při objevování zdejších krás už od roku 1997 Vlašimská 8, 257 06 Louňovice pod Blaníkem. Tel.: +420 951 42 4531, +420 951 42 4532, +420 951 42 4533, +420 951 42 4534. stredni.cechy@nature.c

Bílé Karpaty | Jan Miklín

Adresa: Česká ul. 149, 276 01 Mělník +420 315 728 061, +420 315 628 293 (ředitel) kokorin@nature.cz. Pracoviště Doksy: Komenského 48, 472 01 Doks Kontakty. E-mailové adresy pracovníků správy mají tvar: jmeno.prijmeni@nature.cz Ing. Dominik Franc - vedoucí Správy CHKO tel.: 516 428 895, 606 622 689. RNDr. Antonín Tůma - zástupce vedoucího, geologie, strážní služba tel.: 516 428 894, 725 737 56 Stezka má na svých 7 km celkem 8 zastavení, 1 klasický velký informační panel a 7 malých kovových panelů, netradičně umístěných na solitérních kamenech, které jsou příspěvkem k zachování nezastavěné krajiny CHKO. Naučná stezka se věnuje především přírodním hodnotám území

Fauna. Soustavný zoologický průzkum CHKO Bílé Karpaty byl zahájen teprve v devadesátých letech, přesto již dnes můžeme hovořit o výjimečné pestrosti bělokarpatské fauny, která je ovlivněna především pronikáním jak karpatských, tak panonských druhů » Historie Bílé Karpaty Historie První osídlení na okrajích území dnešní CHKO Bílé Karpaty je doloženo z počátku neolitu, z období 6 000 - 3 500 př. n. l. Na počátku druhého tisíciletí př. n. l. sem pronikly kmeny z karpatských kotlin Popis Poloha. V Jihomoravském kraji, přímo v CHKO Bílé Karpaty, 21 km východně od Hodonína a nedaleko hranic se Slovenskem. Chata leží na polosamotě, přibližně 2 km od obce Radějov a až na několik dalších objektů v okolí je obklopena pouze loukami a lesy

Tipy na výlety - Slovácko a Bílé Karpaty. Zvolte region a následně oblast v ČR kam byste rádi na výlet. Tipy na následující víkend emailem. Kromě požadovaných výletů se zobrazí i možnosti ubytování, hrady, zámky a zajímavosti z této oblasti. (Klikněte na ikonky nebo na menu vlevo) Síť značených turistických tras umožňuje návštěvníkům CHKO Bílé Karpaty projít celým územím od květnatých luk s mozaikou polí a sadů na jihu, přes malebnou krajinu Moravských Kopanic ve střední části, až po krásné bukové lesy na severu

NS Lánská obora

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR regionální pracoviště Jižní Čechy oddělení Správa CHKO Třeboňsko Valy 121, 379 01 Třeboň Telefon: (+420) 951 424 44 Územní obvod AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří, tvoří území CHKO České Středohoří a správní obvody ORP Teplice, Litvínov, Most, Bílina, Žatec, Louny, Lovosice, Roudnice nad Labem, Litoměřice, Ústí nad Labem, Děčín, Rumburk a Varnsdorf s výjimkou území CHKO Kokořínsko - Máchův kraj a CHKO Lužické hory

Bílé Karpaty - Wikipedi

CHKO Malé Karpaty. na OMA.sk, portál o trasách a regiónoch SR. stiahni GPX, najbližšia MHD, wikidata, plocha: 706295853, lon: 17.341231335836255, lat: 48. Grasslands of the White Carpathian mountains, ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, ISBN 978-80-903-444-6-4. Jongepierová, I. et Bezděčka, P. (2005): Plán péče o PP Žerotín na období 2005-2014. - Ms., depon. in: AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé karpaty, Luhačovice Správa CHKO Bílé Karpaty. O SPRÁVĚ, CHARAKTERISTIKA OBLASTI A DALŠÍ Další info na: www.bilekarpaty.ochranaprirody.cz. další informace. mikroregion Bílé Karpaty Další info na: www.bile-karpaty.cz. další důležité informace o Bílých Karpatech. mapa, správa region, přírodní poměry a další. Další info na: www. Soubor map: Mapa zonace ochrany p řírody v CHKO Beskydy Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany p řírody v CHKO Bílé Karpaty Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany p řírody v CHKO Český le

Kontakty - RP Správa CHKO Bílé Karpaty

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko - Máchův kraj Ing. Ladislav Pořízek. ředitel regionálního pracoviště +420 315 728 063 +420 602 268 909. Jelena Šaršeová. účetní +420 315 728 060 +420 724 339 659 Oddělení ochrany přírody a krajiny: Ing. Michal Smrž. zástupce ředitele regionálního pracoviště. Níže najdete výpis všech Chráněných krajinných oblastí v ČR včetně map i interaktivní mapy. Vaše cestopisy, tipy na výlety v CHKO i fotografie přidávejte prosím pod tento příspěvek. Děkuji! Seznam Chráněných krajinných oblastí v ČR (26 CHKO) Chráněná krajinná oblast Beskydy; Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty Husova 5a, 784 01 Litovel 951 425 155 Olomouc - 585 238 811 litpom@nature.c O Správě CHKO Správa chráněné krajinné oblasti Blaník adresa: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Regionální pracoviště Střední Čech

Mapa webu - AOPK Č

Wellness bez omezení a prosluněná příroda CHKO Bílé Karpaty z hotelu Filipov*** s platností až do prosince 2020. Hotel Filipov***, Jižní Morava - Javorník nad Veličkou (mapa) Platnost kupónu je od dnes do 31.3.2021 dle dostupnosti. Uložit na později; Sledovat provozovnu; Sdíle V údolí Bílé Opavy roste velké množství rostlin, z nichž mnohé jsou chráněné. Z vzácných a také chráněných druhů zde najdeme např. oměje šalamounka (Aconitum plicatum) nebo stračku vyvýšenou (Delphinium elatum). V horním úseku toku panují v celku extrémní podmínky

CHKO Poodří - Kultura
 • Proces s miladou horákovou.
 • Německý metalový skupiny.
 • Falling lil peep.
 • Mstětice golf.
 • Rio de janeiro čas.
 • Kličko manželka.
 • Těžba antracitu.
 • Certifikát elektronického podpisu není kvalifikovaný nebo neobsahuje úplnou certifikační cestu.
 • Selene artemide.
 • Shakira zajímavosti.
 • Trichomonas vulvovaginitis.
 • Eoné medvídek praha.
 • Sahara afrika.
 • La plata parana.
 • Jak vložit více obrázků do wordu.
 • Cvičení ve 40 letech.
 • Zmena pohlavi z zeny na muze.
 • Hudba k učení ke stažení.
 • Posílení kvadricepsu.
 • Teplota oleje na hranolky.
 • Růže z jericha wikipedia.
 • Captain morgan 1 5l makro.
 • Cerebrus.
 • Cyklohexan.
 • Smažené bedly v těstíčku.
 • Policejní akademie přijímací zkoušky.
 • Artyčok šťáva účinky.
 • Vzácné české knihy.
 • Jak uchovat čerstvou pažitku.
 • Hipster moda.
 • Pepř do mlýnku.
 • Tetování obočí klatovy.
 • Mobib card brussels airport.
 • Buffalo sabres logo.
 • Hotel pro kočky bibi.
 • Mainská mývalí prodej bez pp.
 • Briggs & stratton karburátor.
 • Dámské paruky levně.
 • Vichy dermablend erfahrung.
 • Čalounické hřebíky ostrava.
 • Realitní makléřské zkoušky.