Home

Soč práce

Archiv prací SOČ Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako . V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho Témata pro práce SOČ. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze nabízí témata pro soutěž SOČ včetně možnosti konzultace sčíst víc Doporučený rozsah práce SOČ je 20 až 30 stran textu. Zcela výjimečně lze přesáhnout 40 stran textu a 40 stran příloh. Práce má být svázána. Pro ty, kteří chtějí v budoucnu určité části z práce vybrat, anebo do ní vložit, doporučujeme vazbu rozebíratelnou Sdružení OK4Inovace nabízí ve spolupráci s různými firmami témata pro práce SOČ. Jejich přehled najdete v tomto souboru. Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Univerzita Palackého v Olomouci provozuje Projekt Badatel, kde jsou zadávána témata zejména z přírodovědných oborů

Obsah práce se věcně i formálně dělí zhruba na tyto části: úvod, teoretickou část, metodiku, výsledky, závěr a diskusi. V úvodu se přesně vymezí problém, kterým se práce zabývá, vysvětlí se, k čemu má práce sloužit, proč je napsána, kdo už v této oblasti pracuje a pracoval. Do úvodu patří i přehle Odborná práce SOČ musí bý nahrána na web www.soc.cz a podepsané webové přihlášky (část A,B, C) zaslány či doručeny do konce února na adresu Mgr. Zdeňka Antonovičová, Středisko volného času Lužánky, Lidická 50, 602 00, Brno, e-mail: zdenka@luzanky.c

Další informace o formální stránce práce naleznete v dokumentech níže. Mezi nimi naleznete také šablonu pro tvorbu práce v MS Word a v prostředí LaTeX. Školního kola SOČ a VaT se účastní všichni studenti septimy a třetího ročníku (vyjma těch, jejichž práci vede PhDr. Ludmila Marešová Kesselgruberová, Ph.D.) Zaměříme se na prezentaci a obhajobu práce SOČ. Jak si setřídit myšlenky? Jak je přenést do počítače? Jak se připravit na obhajobu? Jak to odvyprávět? Na konci si to vyzkoušíme - začněte přemýšlet. 1. Krok - setřídit si myšlenky Práce SOČ musí splnit určité formální náležitosti (blíže viz speciální kapitola), i na její obsah jsou ovšem kladeny určité nároky. v této kapitole zjistíte, co všechno má obsahovat vlastní text práce, co jednotlivé část ročníkovou prací jsou rovněž práce na témata SOČ a soutěžní práce pro vědecké ústavy a Akademii věd. Práci je nutno zpracovat na počítači buď ve formě textového dokumentu ve standardizované podobě normostrany 60 znaků na, 30 řádků, tj. 1800 znaků i s mezeram

SOČ :: Maturitavpohode

Práce se zaměří na identifikaci časových konfliktů v rámci vybrané instituce (rodina, třída, škola, zájmová organizace atp.), časovou analýzu těchto konfliktů a navržení možného nástroje jejich řešení. Návrhová část práce pak vytváří prostor pro uplatnění vlastní kreativity Středoškolská odborná činnost (zkratka SOČ) je každoročně od roku 1978 pořádaná celostátní soutěž odborných prací talentovaných studentů českých (dříve československých) středních škol.Oficiálním vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, organizaci zajišťoval Národní institut dětí a mládeže, nyní. Práce na přípravě elektronické učebnice algoritmizace pro střední školy. Učebnice by obsahovala jednoduché interaktivní programy, které by pomohly studentům pochopit, jak a proč popsané algoritmy pracují. Součásí práce by byla i volba vhodného prostředí pro publikaci učebnice. ing. Božena Mannová, PhD. 1313 SOČ musí zajistit shodu písemné a elektronické verze práce SOČ po celou dobu konání soutěže, tj. u všech postupových kol, kterých se autoři s prací účastní. Soutěžní práce v českém jazyce (elektronická i tištěná verze) musí mít následující strukturu

Práce, obhajované v SOČ, budou při obhajobě maturitních prací v hodnocení zvýhodněny. Archiv témat seminárních prací Od roku 2015 jsou témata seminárních prací uváděna na webech jednotlivých předmětových komisí Práce SOČ může být dobrým začátkem Vaší publikační činnosti, která Vám v budoucnosti pomůže k získání zajímavé práce. Ať se Vám daří! Použité zdroj Český-jazyk.cz - SLOHOVÁ PRÁCE: Motivační dopis (4) (Formalita) › Dobrý den, reaguji na Váš inzerát na internetových stránkách Jobs.cz. Jedná se o inzerát na pozici streetworkera pro přímou práci s uživateli nelegálních drog v rámci protidrogové prevence..

Středoškolská odborná činnost - SO

Přehled, o kolik SOČek za kolik peněz jednotlivé instituce požádaly, a kolik prací, za kolik peněz a odkud bude podpořeno. Tyto SOČky dostaly pro školní rok 2020/2021 podporu z programu Podpora SOČ, který dotuje Jihomoravský kraj a administruje JCMM.. Na konkrétní dvojice školitel - SOČkař se můžete podívat na webu JCMM Manuál pro vypracování MP Schola Humanitas Litvínov, 2015 5 Popis tabulek, grafů a obrázků - tabulky se popisují textem Tabulka (popř.Tab.), pořadovým číslem a popisným textem (co tabulka znázorňuje), většinou se píše kurzívou a pokud je převzatá, tak i citace zdroje Sazba práce. Neexistuje jediná správná cesta, jak SOČ vysázet a upravit k tisku. Co školitel, univerzita, fakulta, hodnotitel nebo učitel, to názor. Pokud nejsi fanoušek LaTeXu a sázíš delší práci poprvé, určitě si na sazbu práce vyhraď dost času. Možná máte nějakou šablonu u vás na škole nebo ti něco poradí tvůj. Zabezpečuje organizaci SOČ ve škole. 9. Zabezpečuje evidenci úrazů a kontakt s pojišťovnami. Řídí činnost uklízeček a provádí kontrolu jejich práce. 2. Pravidelně provádí kontrolu všech učeben z hlediska funkčnosti a bezpečnosti práce pedagogů a studentů Nahraj bakalářskou práci a metodické pokyny školy. O zbytek se postaráme :-) Naformátujeme bakalářskou / diplomovou práci za Vás. Ušetříme Váš čas i nervy. Stačí zaslat text práce ve Word dokumentu a metodické pokyny pro zpracování dokumentu. Často takové pokyny poskytuje škola. Můžete si však určit i vlastní požadavky. Po naformátování obdržíte práci v.

Středoškolská odborná činnost - Sweb

Ročníkové práce a SOČ. Třetí ročníky ekonomického lycea každoročně zpracovávají předem dané téma nebo i téma, které mapuje zájmy žáka v ročníkovou práci a ta má i charakter práce SOČ. Žáci ji nejen vypracují pod dohledem garantů, ale také prezentují před ostatními žáky školy a jejich výsledek je hodnocen. Před začátkem školního kola je třeba odevzdat podepsanou přihlášku předsedovi poroty a podepsat prezenční listinu, výtisk práce nosit nemusíte, velmi pravděpodobně budete každý něco v práci předělávat. školní kolo SOČ.. středa 11.3. 2020 na gymnáziu - 2. patro, učebny 320, 324 a v učebně biologie - technika v učebně k vyzkoušení od 8:00, 8:20 společné. rigorózní práce 4; ročníková práce 6; semestrální práce 448; seminární práce 1631; skripta 565; slohová práce 1; SOČ 0; studijní materiál 2068; státnicové otázky 625; tahák 102; technický výkres 0; testy 125; výpočet 101; vypracované otázky 1409; závěrečná práce 25; životopis 3; jiné 6 Obhajoba práce na SOČ Prehliadky prác SOČ sa uskutočňujú formou verejnej obhajoby pred hodnotiacou komisiou. Obhajoby sú neoddeliteľnou súčasťou prehliadok SOČ. Bez obhajoby nie je možný postup do vyšších kôl. Ústna obhajoba sa skladá z dvoch častí: 1. vlastnej obhajoby práce 2. z diskusie Vlastná obhajob

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je soutěží talentovaných studentů středních škol zaměřená na řešení odborných problémů v osmnácti vědních oborech. Soutěž probíhá ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, kde soutěžící obhajují své práce Portál pracovních příležitostí. Vyhledávejte v rozsáhlé nabídce práce nebo inzerujte vaše pracovní pozice

Témata prací - Středoškolská odborná činnos

Štruktúra práce. 1.Obal práce - na obale musí byť uvedené: škola a jej presná adresa, mesto, Stredoškolská odborná činnosť, číslo a názov odboru, názov práce, meno a priezvisko riešiteľa a spoluriešiteľov, ročník štúdia, rok a miesto dokončenia práce - názov práce má vystihovať jej zameranie a nemá byť dlh práce SOČ STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST EMIR EKVITERMNÍ MIKROPROCESOROVÁ REGULACE Obor: 10. Elektrotechnika, elektronika, telekomunikace a technická informatika Autor: Aleš Povalač, 3. ročník čtyřletého studia Škola: Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám. 9/116, 674 01 Třebíč Konzultant: RNDr SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, v nichž soutěžící své práce obhajují. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích Šablona prezentace pro obhajobu diplomové práce 1. Název diplomové práce<br />Jméno autora práce<br />Jméno vedoucího a oponenta práce<br />logo školy<br />pozor na ochranné zóny<br /> 2. Cíle práce<br />Řešené problémy, postup <br />Představení praktické části práce (projekt, výzkum)<br />Popis průběhu projektu<br.

Krajské kolo SOČ se konalo 23. 4. 2018 v budově Karlínského Spektra DDM hl. m. Prahy. V letošním ročníku SOČ jsou práce žáků středních škol přihlášeny do všech 18 soutěžních oborů - celkem 101 prací. K obhajobě prací do krajského kola bylo pozváno 117 žáků (někdy se podílelo více autorů) 8. a 9. 2. 2021 školní kolo SOČ na SPŠCH, srdečně zveme všechny externí konzultanty z odborných pracovišť Do 31. 3. 2021 odevzdání prací DMP vedoucímu práce k maturitní zkoušce - 1 výtisk + v pdf či doc formátu zaslat na e-mail vedoucímu práce (4. ročníky Ročníkové práce pro studenty 3. ročníku gymnázia ve školním roce 2019/2020. Smyslem ročníkových prací je prokázat, že student umí pracovat s odbornou literaturou k příslušnému tématu, je schopen samostatně vyhledávat a utřídit informace a v neposlední řadě odevzdat výslednou práci na náležité obsahové a formální úrovni Střední odborná škola Jarov je unikátní školou v mnoha směrech. Naším cílem je, aby naši absolventi byli vždy dobře připraveni pro náročné profesní uplatnění ve stavebních i zahradnických oborech 5) Ročníková práce se odevzdává do 17. prosince 2014 do 11.00 hod. Práce se odevzdává: a) v písemné podobě v rozsahu nejméně 10 normostran textu, přidány jsou 4 potvrzené konzultace vedoucím práce, anotace v ČJ a případně AJ, součástí je obsah, stránkování a mohou být i přílohy. Nezapomeňte na povinné části.

SO

 1. kontaktovať školského koordinátora SOČ (J.Beňušková), napísať prácu podľa pokynov v rozsahu maximálne 36 strán. Pri písaní postupujte podľa pokynov - k stiahnutiu podrobná príručka s názvom Obal a metodika SOČ alebo stručnejšia verzia Postup práce SOČ, podmienkou zaradenia práce do súťaže je jej originalita
 2. Krajské přehlídky SOČ: duben-do 14. května 2021 Celostátní přehlídka SOČ: 11.-13. června 2021 . Potřebujete pomoci? Základní informace o soutěži SOČ, formálních náležitostech práce a průběhu obhajob najdete v tzv. brožuře SOČ, kterou pro každý ročník soutěže vydává její garant. Pokud se k vám nedostane v.
 3. , 15. Duben 2020 - 10:56 . SOČ 2019 - 2020; SOČ.
 4. Obory SOČ. Každá práce SOČ musí být zařazena do jednoho z osmnácti oborů (odkazy jednotlivých oborů na jejich charakteristiku): 1. Matematika a statistika 2. Fyzika 3. Chemie 4. Biologie 5. Geologie a geografie 6. Zdravotnictví 7. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství 8. Ochrana a tvorba životního.
 5. Navštivte do 25.9. svého konzultanta, prodiskutujte s ním téma, osnovu a začněte tvořit svoji RP. První termín odevzdání Vaší rozpracované práce je 13.11.2020. Publikováno v Novinky,Ročníkové práce Označen ročníkové práce Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přihlašování k ročníkovým pracím.
 6. ář pro začínající autory Mgr. Martina Pašková 5. 11. 2014 * Obsah prezentace Proč se zúčastnit SOČ Struktura soutěžní práce Formální stránka práce Obhajoba Kritéria hodnocení SOČ Proč se zúčastnit SOČ Při SOČ se naučíte samostatně pracovat, získávat nové poznatky v oboru, který Vás zajímá

SOČ-Ivona-Fiuráškova.pdf Dokument PDF 1.14 MB Vojtěch Zetek František Nedbálek a Obrana národa ve Valašském Meziříčí.pdf Dokument PDF 2.63 MB SOČ Irma Horáková.pdf Dokument PDF 3.25 MB Výstava práce a kultury.pdf Dokument PD Práce postupujú priamo zo školského kola súťažnej prehliadky do krajského kola súťažnej prehliadky. Len v prípade, ak sa v príslušnej oblasti uskutoční regionálne súťažné kolo, musia sa práce zo školského súťažného kola z tejto oblasti zúčastniť regionálneho súťažného kola SOČ - historie jedné práce. Studentská odborná činnost - rok 2002. Za zkratkou SOČ se skrývá několik jednoduchých slov, jejichž význam vám může zcela změnit život. Středoškolská odborná činnost má posilovat zájem středoškoláků o některý z oborů lidského vědění. Soutěžní obory jsou podle zaměření.

O projektu JCMM z. s. p. o

 1. Maturitní práce oboru Ekonomické lyceum, Agropodnikání a Ekologie a životní prostředí METODIKA TVORBY SOČ A MATURITNÍ PRÁCE 4. verze - září 2019 V Žatci dne 1.září 2019 Mgr. Jiří Karas ředite
 2. SOČ (středoškolská odborná činnost) je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, kde soutěžící své práce obhajují před odbornou porotou
 3. Propozice okresního kola SOČ Okresní kolo Středoškolské odborné činnosti proběhne v úterý 7. dubna 2020 od 12.30 hodin na Gymnáziu Uherské Hradiště. Postupující práce ze školních kol (nejvýše 2 práce v každém oboru) je třeba přihlásit elektronicky do pátku 13. 3
 4. (obsah práce, postup řešení problému a výsledky, praktické využití), 2. diskuse (autor odpovídá na otázky poroty). Hodnocení prací SOČ: 1.obsahová úroveň . 2. praktické využití práce . 3.úplnost a formální úprava práce . 4. přednes referátu a jeho obhajoba . B. JAK POSTUPOVAT
 5. Do krajského kola postupují maximálně 2 práce, výjimečně 3 práce, podle počtu prací v jiných okresech. Případné opravy elektronicky na web SOČ do 11. 4. 2017, tištěné práce v 1 výtisku pak do 18. 4. 2017 do 12 hodin dodat na gymnázium Uherský Brod. V Uherském Brodě, 4. 4. 2017 koordinátor krajského kola RNDr.

SOČ na naší fakultě není omezena na pouhé zpracování práce se školitelem. Dbáme na to, aby během odborné práce studenta střední školy na naší fakultě docházelo ke spolupráci školitelů fakulty (garantů práce) s vedoucími řešených prací z příslušné střední školy celostÁtnÍ kolo soČ - vÍtĚznÁ prÁce strojaŘŮ Úvod » O škole » Úspěchy » CELOSTÁTNÍ KOLO SOČ - VÍTĚZNÁ PRÁCE STROJAŘŮ Ondřej Louda a Robin Okurka soutěžili v kategorii Strojnictví, hutnictví, doprava a průmyslový design se svým projektem velkoformátové 3D tiskárny

Ročníková práce třetího ročníku a septimy - glit

 1. SOČ: Mezi- a vnitrodruhová agrese našich šoupálků. Naši šoupálci si jsou v ekologii velmi podobní a jejich niky se výrazně překrývají. Lze tedy očekávat, že budou vůči sobě vykazovat mezidruhovou agresi. Předpokládáme, že š. krátkoprstý je méně agresivní, submisivnější druh než š. dlouhoprstý
 2. SOČ - Středoškolská odborná činnost SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, kde soutěžící své práce obhajují
 3. Práce SOČ; Test; Statut arboreta; Odkazy na této stránce umožňují nahlédnou na některé středoškolské práce týkající se Arboreta SLŠ Hranice. Dále je možné shlédnout webové stránky vytvořenené ve výuce 2. ročníků u příležitosti Mezinárodního roku lesa
 4. SOČ - RP - informace . 26. březen 2019 Proč ročníkové práce? To vysvětluje letáček ZDE (PDF). Zobrazení: 436. 3. září 2018 Návod na postup při řešení SOČ.

Video: SOČ na MU pro středoškoláky - Masaryk Universit

Zakrslý hototský bílý králík | Dwarf hotot rabbit | ÚVOD

Středoškolská odborná činnost - Wikipedi

Pokud jsou spoluautoři práce z různých škol, uveďte název a adresu další školy do poznámky. Do kolonky Jméno, příjmení a e-mailová adresa organizátora školního kola vyplňte jméno, příjmení, e-mail učitele (garanta), který má ve škole SOČ na starosti Vynikajícího výsledku dosáhl student 4. ročníku VOŠ a SPŠE Olomouc Martin Zbořil v republikové soutěži SOČ. Číst dál... 3D Modely a rendering Podrobnosti Zveřejněno: 20. březen 2014 Dlouhodobá maturitní práce na téma 3D Modely a rendering, kterou vytvořil Jan Hrinda (2011) Dlouhodobá maturitní práce na téma. Pro uchazeče, kteří se do biologických oborů ucházejí o přijetí na základě práce SOČ nebo analogické samostatné práce, platí následující doporučení. Práce může mít formu původní odborné studie nebo eseje, na nichž se uchazeč o studium prokazatelně podílel. Nemusí jít o práci ze středoškolské soutěže

Přehled témat a tematických okruhů pro práce SOČ (k 1

Práce SOČ. Tato práce je o tetování. O historii, různých zkušenostech a způsobech a hlavně o špatných úsudcích o zdravotnictví a tetování... Typ školy: SŠ. Kategorie: Zdravotnická škol Jak napsat životopis. Přemýšlíte o změně práce a říkáte si, jak nejlépe začít­? Někteří známí vám možná poradili vytvořit si profil na profesní sociální síti, protože klasický je životopis mrtvý

Tanec ulice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Seminární práce » Gymnázium F

jsem se jako konzultant zúčastnil celostátní přehlídky SOČ. Tématem práce byla metoda Savitzky-Golay pro zpracování statistického souboru dat a oborem, ve kterém soutěžil, byla matematika. Jedná se tedy o ukázku práce s talentovanými studenty. 1. Úvo Autor knihy: Dušan Meško, Počet stran: 481, Rok vydání: 2006, Nakladatelství: Osveta, Příručka je určena středoškolským i vysokoškolským studentům všech typů a úrovní studia i jejich pedagogům, školitelům a odborníkům z praxe. Najdete v ní vše, co budete potřebovat při přípravě. Jak formulovat hypotézu - testovatelnost. Jelikož v závěru práce budete muset hypotézu buď přijmout, anebo zamítnout (potvrdit, anebo vyvrátit), je nutné ji formulovat dostatečně jasně, aby to vůbec bylo možné Práce SOČ o mentální anorexii 15.3.2014 / 0 Komentáře / in Práce studentů / by admin Na konci ukázky z textu celý soubor ke stažení ve romátu PDF. <br><br> Z úvodu:<br><br> Každý z nás každý den vzdoruje nesmírnému tlaku práce (stručné věcné, místní a časové vymezení), pod kterým je uvedeno, o jakou práci se jedná (seminární práce, SOČ atd.), dole pak jméno autora, ročník studia, jméno toho, kdo práci zadal, místo a rok zpracování V úvodu je práce představena, jsou v něm vytčeny cíle studie a zmíněn

Formalita: Motivační dopis (4) Slohové práce Český

Práce pro absolventy elektro; Maturitní práce; Informační technologie. Novinky; SOČ - Studentská Odborná Činnost. Úvod » O škole » Galerie » SOČ - Studentská Odborná Činnost Novinky; Úspěchy; Projekty. NAKAP. NAKAP aktuality; Erasmus. Aktuality; Erasmus 2019/2020. SOČ A ROČ. PRÁCE 205. Přehlídka roč. prací 2010 51; Přehlídka roč. prací 2011 38; Přehlídka roč. prací 2013 29; Soč 2009 20; Soč 2010 20; Soč 2012 29; Soč 2013 7; Soč 2015 11; SPORTOVNÍ AKCE 1351; SPORTOVNÍ DNY 1436; STUD. FIRMA 166; TŔÍDY A PED. SBOR 172; VÝLETY A KURZY 1021; VÝSTAVY,VERNISÁŽE APOD. 365; 25562. Přijímací řízení školní rok 2020/2021 v průběhu epidemie koronaviru SARS CoV-2 rozhodnutí ředitele o 1. kole přijímacího řízení Rozhodnutí o kritériích přijímání do příslušného oboru vzdělá..

Středoškolská odborná činnost Mendelovo gymnázium v Opav

Jeden výtisk závěrečné práce (BP, DP) odevzdejte školiteli do stanoveného termínu (většinou 30. 4.), přičemž součástí odevzdaného výtisku bude i podepsané zadání práce (originál) a podepsané prohlášení autora (originál) Téma práce: Morfologické rozdíly sliznice jazyka u vybraných druhů savců a plazů (2004) Školitel: Prof. MVDr. František Tichý, CSc. Obhájené práce - SOČ: Autor: Michala Polínková Téma práce: Vývoj obličeje a příčiny vzniku jeho poruch (2011) Školitel: Doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D Jak psát a obhájit práci SOČ. Chcete si být jistí, jak na to? Zveme vás na seminář! Praktický seminář Jak psát SOČ a zásady obhajoby práce pořádáme v rámci podpory případných zájemců o účast v soutěži.Vzhledem k situaci se letos koná online, se zajištěním dostatečného prostoru pro dotazy a odpovědi.Seminář vede zkušená lektorka a dlouholetá. Vedoucí SOČ: doc.Mgr.PetrKovář,Ph.D. Související SŠ učivo: kombinatorika,algoritmy,pravděpodobnost Cílem práce je seznámení se základními technikami integrace po-hybových rovnic (výpočtem časového vývoje dynamického systému) a úlohou optimálníh Maturitní práce. V rámci profilové části maturitní zkoušky budou studenti skládat zkoušky ze čtyř či pěti předmětů. V souladu s ŠVP bude mít zkouška z Předmětu 3 formu maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí. Obhajoba práce trvá maximálně 25 minut, příprava na ni 5 minut

Střední průmyslová škola chemická, Brno SPSCHB

Úspěšné pokračování studentské práce SOČ. Mgr. Eva Jirsová, 29.11.2019 | Kategorie: O gymnáziu. Jmenuji se Daniel Špitálník a jsem studentem třídy oktáva. V letech 2017/2018 jsem pod vedením paní profesorky Evy Jirsové vypracoval středoškolskou odbornou činnost na téma Zásobení středoškolské populace jodem. Vynikající práce SOČ Filipa Jirouška. V březnu jsme na naší škole uspořádali školní kolo soutěže SOČ, jehož úspěšní účastníci budou pokračovat v soutěži v okresním kole v Náchodě. Že se v oblasti společenskovědní jedná o práce skutečně vysoké úrovně, o tom svědčí i posudek PhDr.. - Sociální práce v preventivních službách (další body se poté nepřičítají ani v případě doložené SOČ a jiných aktivit prokazujících zájem o obor), uchazeč, který získal alespoň jeden kredit, získává 1 bod. Další body jsou rozpočítány dle rozložení kreditových zisků uchazečů Výsledky KK SOČ online 5. 5. 2020, Zlínský kraj Pořadí Obor Okres Název práce Soutěžící Škola 1 obor 01 UH Matematické funkce Marek Kozumplik OA, VOŠ, JŠ Uherské Hradiště 2L obor 01 UH Zobrazování Lobačevského geometrie Matouš Cimala Gymnázium JAK a JŠ Uherský Brod 1 obor 02 KM Energetická bilance magneticky indukovan

Seminář pro začínající autory SOČ 2017. V úterý 7. 11. 2017 proběhl na naší škole seminář pro začínající autory SOČ, kterého se zúčastnilo 75 zájemců o SOČku z celého Plzeňského kraje. Seminář byl pomocí budoucím autorům s volbou tématu, konzultanta a pravidly psaní odborné práce Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů všech typů středních škol, kterou uskutečňují ve svých školách, mimoškolních zařízeních, klubech. Výsledkem je samostatně vypracovaná práce nebo učební pomůcka, která je předkládána k odbornému posouzení a následně je obhajována. Harmonogram 42. ročníku SOČ. Školní kolo SOČ 4. března 2020 (práce je nutno odevzdat do 28. února 2020) Okresní kolo SOČ 18. března 2020 (práce je nutno odevzdat do 12. března 2020) Školní novinky. 26. Lis. Informace k distanční výuce. Vážení rodiče, milí studenti,. Školy a instituce. Spolupráce se středními školami. VUT již několik let finančně odměňuje ty nejlepší studenty na základě výsledků státní maturity (stipendium TOP 500).Dle tohoto žebříčku jsou vybrány střední školy, ze kterých se studenti nejčastěji umístili na horních příčkách a s nimi je navázána užší spolupráce Letní škola SOČ; Ročník 2020/21. Informace pro vyučující; Informace pro studenty; Harmonogram 43. ročníku; Co dělat v listopadu - výběr tématu; Seminář Jak psát a obhájit práci SOČ; Archiv. Nejlepší práce (nejen) 42. ročníku; Výsledková listina krajského kola 2018/19; Časopis SOČkař. Únorové číslo 2019/20.

 • Webkamera šumava.
 • Vařená strava pro psy recepty.
 • Export videa z imovie.
 • Zmrzlinové auto prodej.
 • Movavi video editor 15.2.0 key.
 • Swedish national hockey team roster.
 • Rychlerostoucí neopadavé keře.
 • Ubytování štúrovo.
 • Zábradlí na venkovní schodiště.
 • Jaderné reaktory v čr.
 • Egres na kraji lesa.
 • Canon 5d mark iv.
 • Volebni preference cerven 2019.
 • Prodam kropici vuz.
 • Vařená strava pro psy recepty.
 • Nastaveni cov.
 • Sluneční plachta na auto.
 • Skateboard na dvou kolech.
 • Údolí řeky oslavy.
 • Výpočty ph silných kyselin a zásad.
 • Zvuky morčat.
 • Send sms o2.
 • Amber tamblyn filmy a televizní pořady.
 • Dámské kabelky bílé.
 • Tokyo marui manual.
 • Bolest hlavy játra.
 • Počet lgbt v česku.
 • Layno tour ples.
 • Hry na varenie 1001.
 • Myspace music.
 • Počet učitelů v čr 2016.
 • Barrett m82.
 • Als czech republic.
 • Nožové pojistky 150a.
 • Vstup zdarma na narozeniny ostrava.
 • Air jordan 10 resell.
 • Master architekt.
 • Cheesecake s mascarpone nepečený.
 • Sephora pudr recenze.
 • Zorro legenda se vrací.
 • Calvin harris slide.