Home

Rozpad beta minus

Přeměna beta minus (β −) je druh radioaktivní přeměny, při které neutron v atomovém jádru vyzáří elektron a elektronové antineutrino, přičemž se změní na proton. Protonové číslo nuklidu se tak zvýší o 1 a nukleonové číslo se nezmění.. Příklady. Nejjednodušším příkladem beta minus přeměny je přeměna tritia na helium-3, která probíhá s poločasem 12. Vznik. Beta záření vzniká při beta přeměnách radioaktivních jader. Při těchto přeměnách zůstává počet nukleonů v jádře stejný, pouze se neutron změní na proton (beta minus přeměna) nebo proton na neutron (přeměny beta plus a elektronový záchyt). Tyto přeměny jsou doprovázeny emisí elektronu a antineutrina nebo pozitronu a neutrina Rozpad beta je izobarickou transformací jádra, z tohoto důvodu je zachován počet nukleonů. Jádro je nestabilní díky nadbytku či nedostatku neutronů. Vyskytuje se u umělých i přirozených radionuklidů. Při srovnání s částicemi alfa zjistíme, že částice beta jsou mnohem lehčí, proto se při stejné energii pohybují mnohem rychleji Rozpad beta minus. Rozpad beta minus, przemiana β − - sposób rozpadu jądra atomowego, podczas którego neutron ulega przemianie w proton oraz emitowany jest elektron e − (promieniowanie beta) i antyneutrino elektronowe. Podstawą tego rozpadu jest przemiana kwarku dolnego w górny połączona z emisją wirtualnego bozonu W −, który w czasie około 10 −27 s rozpada się na parę. Rozpad beta minus polega na emisji z jądra atomowego elektronu, czyli cząsteczki β- oraz antyneutrina elektronowego.Równanie tej reakcji można zapisać następująco: gdzie: X - jądro macierzyste, Y - jądro nowo powstałe, A - liczba masowa, Z - liczba atomowa, e - elektron, - antyneutrino elektronowe. Jak wynika z przedstawionego równania przemiany β-, rozpad ten nie.

Rozpad beta (ściśle: beta minus) uranu-242 i węgla-14 Rozpad beta minus, przemiana β − - sposób rozpadu jądra atomowego, podczas którego neutron ulega przemianie w proton oraz emitowany jest elektron e − i antyneutrino elektronowe. Podstawą tego rozpadu jest przemiana kwarku dolnego w górny połączona z emisją wirtualnego bozonu W −, który w czasie około 10 −27 s rozpada się na parę elektron-antyneutrino elektronowe.

Přeměna beta minus - Wikipedi

Rozpad beta minus, pżemiana β − - sposub rozpadu jądra atomowego, podczas kturego neutron ulega pżemianie w proton oraz emitowany jest elektron e − (promieniowanie beta) i antyneutrino elektronowe Rozpad beta - jeden z typów reakcji rozpadu jądra. Jest to przemiana jądrowa, której skutkiem jest przemiana nukleonu w inny nukleon, zachodząca pod wpływem oddziaływania słabego. Wyróżnia się dwa rodzaje tego rozpadu: rozpad β − ( beta minus) oraz rozpad β + ( beta plus). W wyniku tego rozpadu zawsze wydzielana jest energia, którą unoszą produkty rozpadu

Jest to rozpad beta neutronu. (Pojęcie promieni beta odnosi się do elektronów w rozpadach jądrowych, ponieważ początkowo fizycy nie wiedzieli, że są to elektrony!). Rys. 1: Neutron (ładunek=0) zbudowany jest z trzech kwarków: górnego i dwóch dolnych Pojďme na beta rozpad. Při beta rozpadu opouští elektron jádro. V minulém videu jsme řekli, že když zastupujete elektron, když to má záporný náboj, napíšete minus jedna tady dolů. Není to ani proton ani neutron, tak tady napíšeme nulu Przemiana (rozpad) beta minus. Polega na emisji z jądra nietrwałego elektronu ujemnego (tzw. negatonu) i obojętnej elektrycznie cząstki elementarnej, tj. antyneutrina (o zerowej masie spoczynkowej). W efekcie powstaje nowe jądro o takiej samej liczbie masowej i liczbie atomowej o jeden większej. Ogólny schemat przemiany

Fizyka jest wśród nas: PROMIeNIOwANIE NATURALNE

Rozpad beta minus, przemiana β− - sposób rozpadu jądra atomowego, podczas którego neutron ulega przemianie w proton oraz emitowany jest elektron e− (promieniowanie beta) i antyneutrino elektronowe. 26 kontakty Rozpad beta. Istnieją optymalne liczby protonów i neutronów, które tworzą jądra najsilniej związane (stabilne). Jądra, których ilość protonów Z różni się od wartości odpowiadającej stabilnym jądrom o tej samej liczbie masowej A, mogą zmieniać Z w kierunku jąder stabilnych poprzez rozpad beta (β).. Jeżeli rozpatrywane jądro ma większą od optymalnej liczbę neutronów. Opis. Dwa rodzaje rozpadu beta są znane jako beta minus i beta powiększonej.W beta minus (β -) zaniku, neutron przekształca się protonu i proces tworzy elektron i antyneutrino elektronów; natomiast w β beta plus ( +) rozkładu, proton przekształca się neutronu i proces tworzy pozyton oraz neutrinem elektronowego. β + rozpad jest również znany jako emisji pozytonów

Jak przebiega rozpad beta? 15 lutego 2018 Fizyka atomowa i jądrowa. Pytanie. Pyta bartek. Mam pytanie odnośnie rozpadu beta. Wiem że dochodzi do rozpadu beta poprzez oddziaływanie słabe, które może zamienić kwarki danego protonu lub neutronu, przez co dochodzi do jego zmiany na neutron albo proton. W jaki sposób dochodzi do tej zmiany. Při nejběžnějším dvojitém beta rozpadu (beta minus) dojde k přeměně dvou neutronů na dva protony a dva elektrony a dvě antineutrina. (Analogicky při přeměně beta plus se proton mění na neutron a vyzářen je pozitron a neutrino.) Bezneutrinový beta rozpad by měl být obdobnou reakcí, ale bez neutrin

Záření beta - Wikipedi

 1. us' na język Czeski. Zapoznaj się z przykładami tłumaczeń 'rozpad beta
 2. Vznik. Beta záření vzniká při beta přeměnách radioaktivních jader. Při těchto přeměnách zůstává počet nukleonů v jádře stejný, pouze se neutron změní na proton (beta mínus přeměna) nebo proton na neutron (přeměny beta plus a elektronový záchyt). Tyto přeměny jsou doprovázeny emisí elektronu a antineutrina nebo pozitronu a neutrina
 3. us. Z Wikipedia. Skocz do: nawigacji, szuka

Rozpad beta - WikiSkript

Rozpad beta minus - newikis

Rozpad beta Rozpad beta to proces, w którym następuje zamiana p→n lub n→p w wyniku słabego oddziaływania Beta minus: Beta plus: Wychwyt elektronu: W rozpadzie beta zachowana jest (addytywna) liczba leptonowa. Elektron i neutrino mająliczbęleptonow Rozpad beta minus Rozpad beta plus Podwójny rozpad beta Wychwyt elektronu Podwójny wychwyt elektronu Emisja gamma Emisja neutronu Emisja protonu Emisja dwuprotonowa; neutronami, powstały z Hg - 196 nietrwały izotop Hg - 197 zmienia się przez wychwyt elektronu w trwały Au - 197: 19680Hg 10n 19780Hg γ 19780Hg e - 19779A rozpad beta minus. beta minus decay. rozpad beta plus. positron emission. Przykłady. Odmieniaj. Dopasuj . wszystkich dokładnie którychkolwiek . słów . W 1933 i 1934 roku opublikowali fundamentalną teorię rozpadu beta. In 1933 and 1934 they published the fundamental theory of beta decay

Rozpad beta minus - eSzkola

The primary mode for the heavier isotopes is beta minus (β-) decay. Wykazano, że rozpad orbity gromady galaktyk nie jest wystarczająco skuteczny, aby wyjaśnić rozrastanie się BCG. It has been shown that the orbit decay of cluster galaxies is not effective enough to account for the growth of BCGs Na czym polega rozpad alfa, beta plus, beta minus oraz gamma? - Rozpad alfa polega na reakcji jądrowej rozpadu - Pytania i odpowiedzi - Fizyka. Rozwiązania zadań. Pytania i odpowiedzi. B) rozpad beta minus je typický pro jádra nuklidů, která vybočují z řeky stability svým počtem neutronů C) rozpad beta minus je typický pro jádra nuklidů, která vybočují z řeky stability svým počtem protonů D) podstatou záření alfa je proud kladně nabitých jader tritia 39) Při přeměně beta + dochází Rozpad beta następuje również dla cząstek elementarnych np. w rozpadzie beta minus neutronu powstaje proton, elektron i antyneutrino elektronowe. Ponieważ w rozpadzie beta następuje emisja dwu ciał z jądra, rejestrowany jest ciągły rozkład energii wyemitowanych cząstek beta z charakterystycznym dla rozpadu danego jądra maksimum. Rozpad beta - sposób rozpadu jądra atomowego zachodzący poprzez oddziaływanie słabe, którego skutkiem jest przemiana nukleonu w inny nukleon. Wyróżnia się dwa rodzaje tego rozpadu: rozpad β i rozpad β.Zawsze przy tym wydzielana jest energia, którą unoszą produkty rozpadu. Część energii może pozostać w jądrze w postaci energii jego wzbudzenia, dlatego rozpadowi beta.

International Physics Masterclasses

(teoria4) Rozpad beta minus

MVT List: 4 2. ročník Fyzika IV Referát - Jaderná fyzika ÚVOD Listů: 13 Záření α, β, γ je elektromagnetické záření jehož příčinou je přirozená radioaktivita některých prvků, sloučenin.V r. 1896 přirozenou radioaktivitu objevil Becquerel.Ukázalo se, že příčinou tohoto radioaktivního záření jsou přeměny jader atomů látky Rozpad beta plus i minus. COFNIJ. Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem * Podpis * E-mail * Witryna internetowa. Komentarz rozpad beta minus. beta minus verval. rozpad beta plus. positron emissie. Voorbeelden. Verbuig. Pas bij . alle precies enkele . woorden . Wyposażenie badawcze do użytku w dziedzinie radioaktywności, [] produktów rozszczepialnych, medycynie, dozymetrii, emisji cząstek alfa, cząstek beta i rozpadzie gamma oraz do użytku przy. Rozpad alfa (przemiana α) - reakcja jądrowa rozpadu, w której emitowana jest cząstka α (jądro helu +). Strumień cząstek alfa emitowanych przez rozpadające się jądra atomowe nazywa się promieniowaniem alfa. Reakcja rozpadu jądra atomu uranu-238 (238 U): 238 92 U → 234 90 Th + 4 2 He 2+ lub překlad a definice beta rozpad, češtino-angličtina Slovník on-line. beta rozpad . Copy to clipboard; Details / edit; wikidata. beta decay { noun } decay where electrons (β-, beta minus) or positrons (β+, positron emission) are emitted stemming. Příklad věty s beta rozpad, překlad paměť.

Fizyka jest wśród naslekcja 8 | Fizyka

Słuchaj, ogólnie to jest bardzo skomplikowana sprawa. Ja bym się na Twoim miejscu nie zagłębiał, no chyba że jesteś pasjonatem. Jeżeli chcesz tylko napisać maturę z chemii to wystarczy żebyś wiedział jak wygląda rozpad beta minus rozpad beta minus. reakcja jądrowa przemiany neutronu w proton z emisją elektronu. stemming. Example sentences with přeměna beta minus, translation memory. add example. cs 198Au se beta minus přeměnou změní na izotop rtuti 198Hg, zde se zvýší protonové číslo. WikiMatrix. pl Izotop 198Au jest.

Záření beta ( ) - pronikavější než alfa, které lze spolehlivě zastavit tenkým hliníkovým plechem o Beta mínus ( -) - tvořeno proudem elektronů pohybujících se rychlostí v = 0,9.c. Beta mínus rozpad zapíšeme rovnicí: X e A X Z A Z 1 0 1 tedy například Co e60 Ni 28 0 27 Rozpad beta plus (przemiana β +) - reakcja jądrowa, w której emitowana jest cząstka β + (zwana pozytonem lub antyelektronem) oraz neutrino elektronowe. Przykłady izotopów, które ulegają rozpadowi beta plus: 11 C, 13 N, 15 O, 18 F i 22 Na. Przykładowy zapis rozpadu Rozpad Alfa i Beta Oto różne cechy rozpadu Alfa i Beta: Rozpad Alfa Rozpad Alfa jest rozpadem radioaktywnym, w którym jądro atomowe emituje cząstkę alfa i przekształca się lub rozpada na atom o masie mniejszej 4 i mniejszej liczbie atomowej 2. Zdarza się, gdy jądro ma zbyt wiele protonó některé z nich + typ rozpadu : Tritium (poločas rozpadu 12,3 roku; zářič beta mínus) Uhlík (5730 let; beta mínus), Radon (3,8 dne; alfa), uran (7,1 • 108 let; alfa), uran (4,5 • 109 roku; afa), polonium (138 dní; beta mínus) radium (1620 let; alfa) Rychlost radioaktivní přeměny, tj. počet přeměn za sekundu je rovna.

Rozpad beta minus, przemiana β − - sposób rozpadu jądra ato

chybka v beta rozpadu hezke , ale je tam chybka ohledne beta rozpadu, myslim: kdyz se vyzari elektron (aka negatron), jedna se o rozpad beta minus, kdyz se emituje pozitron, je to rozpad beta plus. 0 / 0 10.6.2011 10:34 chudacek.blog.idnes.cz moc pěkný populárně vědecký článek. Obrázky Rozpad beta ve AI, SVG, EPS a CDR. Získejte nyní zdarma klipartové obrázky jádro, quark nebo pozitronová obsažené ve vektorech +73 061 ke stažení

Reakcje rozpadu alfa i beta | Fizyka Jądrowaradioactivity | Beta-minus decay - Students | Britannica

Razpad beta - Wikipedija, prosta enciklopedij

 1. Rozpad beta i Bozon W · Zobacz więcej » Elektron. Elektron, negaton, e−, β− - trwała cząstka elementarna (lepton) będąca jednym z elementów atomu. Nowy!!: Rozpad beta i Elektron · Zobacz więcej » Jądro atomowe. Atom helu (zacieniowany obszar) i jego jądro (powiększenie), czerwone - protony, błękitne - neutrony
 2. K druhé části otázky: rozpad beta plus skutečně pozorujeme pouze u uměle vytvořených nuklidů, ale rozpad beta mínus (často se říká jenom rozpad beta) se vyskytuje i u přírodních radionuklidů. Při beta přeměně (obou typů) se nemění počet částic v jádře, ale změní se počet protonů a neutronů
 3. us a beta plus. Oba typy jsou podrobněji popsány v následující obrázkové galerii
 4. us a beta plus. Abych vám dal příklad slabé interakce: Kdybych měl cesium 137, 137 znamená, že má 137 nukleonů, nukleon je buď proton, nebo neutron. Když sečtete protony a neutrony v jádře atomu cesia, dostanete 137. To, že se jedná o cesium, poznáme podle přesně 55 protonů
 5. us a beta plus. Rozdělení subjaderných částic. Fermiony a bosony. Leptony a hadrony, mezony a byryony. Částice a antičástice. Jaderné štěpení. Průběh typické štěpné reakce uranu 235. Termojaderná fúze
 6. us a beta plus. Oba typy jsou podrobněji pops ny v n sleduj c obr zkov galerii
 7. us to przemiana niestabilnego jądra, podczas której emitowany jest elektron i antyneutrino elektronowe. Dzieje się tak, kiedy neutron przemienia się na proton. Elektron oraz antyneutrino elektronowe pochodzą z rozpadu cząstki W (dokładniej cząstki W-)
Wstęp do fizyki jądra atomowego/Rozpady (przejścia

Rozpad beta minus - Szkolnictwo

Zákon radioaktivního rozpadu popisuje kvantitativně rozpad ve velkém souboru radioaktivních prvků. Matematicky je zákon formulován následujícím způsobem: [math]N=N_0 e^{-\lambda t}[/math], kde N je počet atomů v daném vzorku v čase t, N 0 je počet atomů v čase t=0 a λ je rozpadová konstanta. Rozpadová konstanta souvisí s často používaným poločasem rozpadu. Rozpad beta-minus. Rozpad beta minus (oznaczany β-) to emisja elektronu (negatonu) oraz antyneutrina elek­trono­wego. W wyniku tego rozpadu powstaje jądro o tej samej liczbie masowej oraz o liczbie atomowej o jeden wyższej alfa - rozpad. beta - rozpad, beta plus, beta minus . gama rozpad, rozpadové řady. štěpení jader, spektrum štěpných produktů, vazebná energie na jeden nukleon. kapkový model jádra. 4. Interakce jaderného záření s hmotou. Účinný průřez jaderné reakce. Střední volná dráha, příklad neutrina v želez 2/ Beta - jádro atomu emituje (vyzáří) beta částici (buď záporně nabitý negatron - typ beta plus, nebo kladně nabitý pozitron - typ beta minus). Je pronikavější než záření alfa, odstíní jej např. přibližně 1 mm silná vrstva olova. Beta zářičem je např. po černobylské katastrofě uniklý izotop stroncia 90Sr Emiterami promieniowania beta minus są izotopy promieniotwórcze pierwiastków charakteryzujące się rozpadem, w którym emitowany jest elektron (promieniowanie beta minus, β-) oraz antyneutrino elektronowe.W wyniku takiej reakcji jądrowej liczba masowa pierwiastka pozostaje bez zmian, zaś liczba atomowa wzrasta o jeden, gdyż jeden z neutronów w jądrze atomowym rozpada się na elektron.

Beta rozpad - Wikipédi

 1. us jest sposobem rozpadu jądra atomowego, podczas którego neutron ulega przemianie w proton oraz emitowany jest elektron i antyneutrino elektronowe. Ogólnie rozpad beta zapisujemy w postaci: pokaż więcej... Jedynie niewielka część zadań rozwiązanych przez naszych nauczycieli jest dostępna za darmo
 2. us' vertalingen naar het Nederlands. Kijk door voorbeelden van rozpad beta
 3. us) i rozpad beta (plus). W rozpadzie alfa produktem jest nowe jądro i cząstka alfa (jądro helu). W rozpadzie beta
 4. us. przemiana jądra, w wyniku której emitowane są elektrony. rozpad beta plus. przemiana jądra, w wyniku której emitowane są pozytony. emisja gamma. emisja promieniowania gamma związana z przejściem jądra z wyższego do niższego stanu energetycznego. czas połowicznego rozpadu
 5. Beta rozpad - Beta decay z Wikipedie, otevřené encyklopedi
 6. Dziś już wiemy, że w rozpad beta(-) przebiega według następującego schematu: neutron (udd) → proton (uud) + elektron (e-) + antyneutrino elektronowe (anty ν e) Tak właściwie, rozpada się kwark dolny (d) neutronu na kwark górny(u) i mało trwałą cząstkę: bozon W-, która to szybko rozpada się na elektron i antyneutrino elektronowe
 7. The muon (/ ˈ m juː ɒ n /; from the Greek letter mu (μ) used to represent it) is an elementary particle similar to the electron, with an electric charge of −1 e and a spin of 1 / 2, but with a much greater mass.It is classified as a lepton.As with other leptons, the muon is not known to have any sub-structure - that is, it is not thought to be composed of any simpler particles

Rozpad beta minus - Naukowy

Примерни изречения с rozpad beta, превод на паметта add example pl Jest radioaktywny, rozpada się w hel-3 poprzez rozpad beta minus z okresem połowicznego rozpadu 12,32 lat zjistili, že existují tři druhy: alfa, beta a gama. Odlišují se při pohybu v magnetickém poli. Záření alfa se chová jako proud kladně nabitých částic, záření beta jako proud záporně nabitých částic, záření gama se neodchyluje - je to elektromagnetické vlnění Ten sposób rozpadu jest przeciwieństwem rozpadu beta minus. Polega na tym, że jeden z protonów..

Rozpad beta plus - Wikipedia, wolna encyklopedi

 1. Alfa rozpad se týká jader těžkých nuklidů, jak dobře víme, vyzařuje se těžká částice složená ze 4 nukleonů, a tak se snaží docílit stability. Zatímco beta (resp. beta mínus) rozpad se týká takových jader nuklidů, kde je velký počet neutronů, ty se jím přeměňují na protony, takže se zachovává počet nukleonů.
 2. us, když jádro emituje elektron a antineutrino v procesu, který mění neutron na proton. (ii) rozpad beta-plus, když jádro emituje pozitron a neutrino v procesu, který mění proton na neutron, je tento proces také známý jako pozitronová emise
 3. us: Rozpad beta plus: Aktywność promieniotwórcza . Jest to wielkość fizyczna, która informuje, ile rozpadów zachodzi w źródle promieniotwórczym w jednostce czasu. Jednostką aktywności jesy becqurel [Bq]. Dawniej używano jednostki miary kiura(Ci)

Wikizero - Rozpad beta minus

Rozpad → + ∑ (3.1) jest dozwolony, jeśli spełnione są warunki opisane poniżej: słabe (beta): Funkcję nazywamy parzystą, gdy po zamianie w nim wektora położenia na minus, to otrzymamy ten sam wektor, to wartość funkcji nie zmienia się, a funkcję nazywamy nieparzystą gdy wartość funkcji zmienia się na przeciwną,. Changing beta-minus particle label to e- in order to reflect the usage most common in the articles using this image. 03:33, 5. október 2007 250 × 170 (42 KB Známým příkladem rozpadu beta je rozpad neutronu na proton, elektron a elektronové antineutrino. Zde je energetická bilance v pořádku - neutron má větší hmotnost než proton, součet hmotností a energií (přesně řečeno jejich relativistických hmotnostních ekvivalentů) před reakcí a po ní je stejný 1. Při beta minus rozpadu u stroncia dochází k přeměně neutronu na proton, elektron a elektronové antineutrino. Pokud bychom měli popsat beta minus rozpad fundamentálněji, dochází zde díky slabé interakci k přeměně d kvarku na u kvark, čímž nám přejde neutron na proton

Rozpad_beta_minus : definition of Rozpad_beta_minus and

Rozpad beta - sposób rozpadu jądra atomowego zachodzący poprzez oddziaływanie słabe, którego skutkiem jest przemiana nukleonu w inny nukleon. Wyróżnia się dwa rodzaje tego rozpadu: rozpad β − i rozpad β +.Zawsze przy tym wydzielana jest energia, którą unoszą produkty rozpadu. Część energii może pozostać w jądrze w postaci energii jego wzbudzenia, dlatego rozpadowi beta. Mówiąc o rozpadzie β, najczęściej mamy na myśli rozpad β-(beta minus), ale możliwy jest także rozpad β+(beta plus), podczas którego proton ulega zamianie na neutron i antycząstkę elektronu, czyli pozyton. 4|Strona Omówienie zasady zachowania ładunku i liczby nukleonów podczas rozpadów α i β. Podczas omawiania rozpadu beta. rozpad beta minus přeměna beta minus. temperatura spadła do minus 30 stopni teplota klesla na minus 30 stupňů.

Radioaktivní rozpad. Zákon radioaktivní přeměny v integrálním a diferenciálním tvaru. Aktivita, poločas rozpadu. Rozpad alfa. Rozpad beta minus a beta plus. Rozdělení subjaderných částic. Fermiony a bosony. Leptony a hadrony, mezony a baryony. Částice a antičástice.>/li> Jaderné štěpení. Termojaderná fúze. Fúze ve. Rozpad beta (β) je premena, pri ktorej zostáva po čet nukleónov v jadre zachovaný. Z jadra je vymrštená beta častica, ktorá môže ma ť záporný alebo kladný náboj. Najznámejšie sú tri druhy rozpadu beta. Rozpad beta mínus (β−) predstavuje premenu, pri ktorej sa neutrón v jadre premení n Zad 1 jadro uranu 238 ulega dwóm przemianą alfa i beta napisz produkt koncowy. Zad 2 Oblicz ile pozostanie w próbce o masie 200g pierwiastka promieniotwórczego o okresie trwania 3 dni jezeli uplynie 12 dni. Zad 3 Oblicz energie jaka wydzieli sie po utracie 2kg masy

 • Deimos gaming.
 • Leonard masaryk.
 • Ples poruba 2019.
 • Netflix filmy cz dabing.
 • Kloubni plochy humeru.
 • Vlasta burian filmy online.
 • Předkrmy studené.
 • Mistrovství české a slovenské republiky v silniční cyklistice 2019 trnava.
 • Zarleni.
 • Život na ruském venkově.
 • Cislo pi.
 • Jules verne díla.
 • Nejdelší jízda 2015.
 • Vědecký jarmark.
 • 10 pravidel netikety.
 • Práva spotřebitele.
 • Mike eurotrip.
 • Marfanův syndrom genetika.
 • Wikipedia nou camp stadium.
 • Materska skolka smetanova.
 • Drátová anténa.
 • Kg trubka 150 2m.
 • Jak zhubnout břicho.
 • Arabské vesnice na teplicku.
 • Svatba doma na zahradě.
 • Nedostatek hemoglobinu v krvi.
 • Galerie umění praha.
 • Familiární makrocefalie.
 • Chata 66 a 67 jetřichovice.
 • Vinyl burza olomouc.
 • Uhličitan sodný v potravinách.
 • Náhradní díly žaluzie.
 • Zelený indiáni.
 • Mantinel do cele postylky.
 • Tizianův obraz.
 • Jističe cena.
 • Chejn sam.
 • Superman 2017 online.
 • Čbs koně.
 • Steven seagal filmy a televizní pořady.
 • Streptokok v těhotenství.